وبسایت رسمی
سهیل شیرازی

پروژه‌های مسکونی

مجتمع مسکونی طوبی ۳

LOCATION: QOM

Site Area: 52713/09 sqm

Designed Area: 27793/07 sqm
Floors: 200 Parking , 84 Apartment, Pool , Gym , Roof Garfen

مجتمع مسکونی میثم

LOCATION:TEHRAN

SITE AREA :635.84 sqm

DESIGNED AREA :3688/00 sqm

Floors: 25 Parking , 10 Apartment , Pool , Gym , Roof Garfen

مجتمع مسکونی ماتیا رزیدنس 1

CLENT : BORJ AVARAN CORPORATION

LOCATION:TEHRAN . NIYAVARAN

SITE AREA :7213.69 sqm

DESIGNED AREA :65711.74 sqm

مجتمع مسکونی ماتیا رزیدنس 2

CLENT : BORJ AVARAN CORPORATION

LOCATION:TEHRAN . NIYAVARAN

SITE AREA :20888 SQ.M

FLOOR:22

INCLUDE:68 RESIDENTIAL UNITS. 1

MEETING ROOM.SWIMMING POOL.GYM.136 PARKING PLACES.

مجتمع مسکونی ماتیا رزیدنس 3

Location:Tehran,Iran

Site Area:1070 sq.m

Designed Area:11920 sq.m

Floor:18

Include:70 Parking Places,26Residential units,Swimming pool.

مجتمع مسکونی ورامین

LOCATION: TEHRAN, VARAMIN

SITE AREA: 283000 sqm

DESIGNED AREA: 385002 sqm

FLOORS: 10 + ROOF GARDEN

INCLUDE: ROOF GARDEN + 2 SWIMMING POOLS ON ROOF

خانه ویلایی آب سرد دماوند

ویلا آپارتمان رویایی لواسان

LOCATION: TEHRAN, LAVASAN

SITE AREA: 1800 sqm

DESIGNED AREA: 7500 sqm

مجتمع مسکونی اکسیژن

مجتمع مسکونی شقایق فرشته

Location:Tehran,Iran

Site Area:654 sq.m

Designed Area:2528 sq.m

Floor:12

Include:6 Residential units,14 Parking Places,7 Storages,Swimming Pool.

مجتمع مسکونی سرو دزاشیب

Location:Tehran,Iran

Site Area:2100 sq.m

Design Area:3246 sq.m

Floor:9

Include:26Parking Places,11 Residential units,10 Storages,Lobby,Mechanical room.

مجتمع مسکونی نیروانا

Location:Tehran,Iran

Site Area:566 sq.m

Designed Area:13346 sq.m

Floor:13

Include:71 Parking Places,54Residential units,Gym,Swimming pool.

مجتمع مسکونی صدگل

Location:Velenjak,Tehran,Iran

Site Area:1400 sq.m

Designed Area:14700 sq.m

Floor:18

Include:56 Residential units,62 Parking Places,Swimming Pool.

مجتمع مسکونی سیتا ولنجک

Location:Tehran,Iran

Site Area:2122 sq.m

Designed Area:13346 sq.m

Floor:12

مجتمع مسکونی صدف کیش

Location:Kish,Iran

Area:23537 sq.m

Floor:15

Include:Parking,Conference Hall,Gym.

مجتمع مسکونی سمن قشم

Location:Qeshm,Iran

Site Area:15152 sq.m

Designed Area:24213 sq.m

Floor:16

Include:535 Parking places,336 Residential units in 2 Blocks.

مجتمع مسکونی نخل زرین قشم

Location:Qeshm,Iran

Site Area:5943 sq.m

Designed Area:40558 sq.m

Floor:16

Include:175 Parking Places,168 Residential units in 3 Blocks.

مجتمع مسکونی دریای نور 1

Location:Tehran,Iran

Site Area:3877 sq.m

Design Area:25000 sq.m

Floor:20

Include:69Parking Places,92 Residential units,54 storages,Inner Swimming Pool,Gym.

مجتمع مسکونی دریای نور 2

Location:Tehran,Iran

Site Area:2100 sq.m

Design Area:18500 sq.m

Floor:17

Include:76Parking Places,68 Residential units,Inner Swimming Pool.

مجتمع مسکونی سرو پل رومی

Location:Tehran,Iran

Site Area:1000 sq.m

Designed Area:6200 sq.m

Floor:12

Include:42 Parking places,21 Residential units,Swimming pool,play ground,Conference Hall.

مجتمع مسکونی نفت تهران

Location:Tehran,Iran

Site Area:571 sq.m

Designed Area:3286 sq.m

Floor:9Include:12 Parking Places,6Residential units.

مجتمع مسکونی پارمیس ولنجک

Location:Tehran,Iran

Site Area:2528 sq.m

Design Area;18000 sq.m

Floor:18

Include:140Parking Places,56 Residential units, storages,Mechanical room,Inner Swimming Pool,Gym.

مجتمع مسکونی آپادانا کیش

Location:Kish,Iran

Site Area:3563 sq.m

Design Area;18666 sq.m

Floor:18

Include:181Parking Places,130 Residential units,106 storages,Mechanical room.

مجتمع مسکونی هفتم سعادت آباد

Location:Tehran,Iran

Site Area:588 sq.m

Designed Area:3973 sq.m

Floor:7

Include:20 Parking places,10 Residential units,Swimming pool,Lobby.

مجتمع مسکونی سرو سعادت آباد

Location:Tehran,Iran

Site Area:950 sq.m

Designed Area:5845 sq.m

Floor:9

Include:54 Parking places,24 Residential units,Lobby.

مجتمع مسکونی هزار واحدی سبحان

Location:Tehran,Iran

Site Area:More than121000 sq.m

Floor:25

Include:12 Blocks

مجتمع مسکونی گلنار

Location:Tehran,Iran

Site Area:2391 sq.m

Designed Area:20027 sq.m

Floor:27

Include:74 Residential units,86 Parking Places,Swimming Pool.

مجتمع مسکونی افرا

مجتمع مسکونی خورشید

مجتمع مسکونی شیراز

مجتمع مسکونی کلاسیک

Location:Velenjak,Tehran,Iran

Site Area:1555 sq.m

Designed Area:8970 sq.m

Floor:18

Include:29 Residential units,50 Parking Places,Swimming Pool.

مجموعه ویلایی تنکابن