وبسایت رسمی
سهیل شیرازی

Aspera

Aspera

در زمینه‌ی اجرای پروژه‌ها، شرکت پیمانکار بین‌المللی «Aspera» در کنار سهیل شیرازی قرار گرفته است. www.aspera.it