وبسایت رسمی
سهیل شیرازی

Panou

Panou

شرکت «Panou» از کشور یونان، در قسمت طراحی و اجرای سیستم‌های آکوستیک و ELV (جریان ضعیف) به‌عنوان همکاری بین‌المللی با سهیل شیرازی پارتنر شده است. panou.gr