وبسایت رسمی
سهیل شیرازی

پروژه‌های اداری

مجتمع اداری ماتیا مال میرداماد

Location:Tehran,Iran

Site Area:6401 sq.m

Designed Area:83892.40 sq.m

Floor:17

Include:1022 Parking Places,316 Retail units,146 Official units.

مجتمع اداری بخارست تهران

Location:Tehran,Iran

Site Area:460 sq.m

Designed Area:3300 sq.m

Floor:11

Include:31 Parking Places,6 Official units.

مجتمع اداری پل رومی_کشانی

Location:Tehran,Iran

Site Area:730 sq.m

Designed Area:5908.95 sq.m

Floor:18

Include:50 parking places,2 Retail units,9 Official units.

مجتمع اداری سبز نیاوران_ ماتیاپلازا

مجتمع اداری بانک قشم

Location:Qeshm,Iran

Site Area:509 sq.m

Designed Area:1422.09 sq.m

Floor:5

Include:10 parking places,3 Residential units,1 Bank.

مجتمع اداری هدف ولیعصر

Location:Tehran,Iran

Site Area:8898 sq.m

Designed Area:80490 sq.m

Floor:9

Include:163 Parking Places,12 Official units,61 Retail units.

مجتمع اداری ناریا تهران

Location:Tehran,Iran

Site Area:1000 sq.m

Designed Area:3543.94 sq.m

Floor:7

Include:16 parking places.

مجتمع اداری سرو پل رومی

Location:Tehran,Iran

Site Area:1000 sq.m

Designed Area:6120 sq.m

Floor:11

Include:42 Parking Places,21 Official units.

مجتمع اداری صدف تهران

Location:Tehran,Iran

Site Area:342 sq.m

Designed Area:2064 sq.m

Floor:8

Include:22 parking places,1 Commercial unit in Ground floor and 4 Official units in 4 levels.

مدرسه ستوده دانش