وبسایت رسمی
سهیل شیرازی

پروژه‌های تجاری

مجتمع تجاری و اداری ماتیا مال میرداماد

Location:Tehran,Iran

Site Area:6401 sq.m

Designed Area:83892.40 sq.m

Floor:17Include:1022 Parking Places,316 Retail units,146 Official units.

مجتمع تجاری ونک_ماتیا سنتر

Location:Tehran,IranSite Area:10411,66 sq.m

Designed Area:101187.03 sq.m

Floors:15

Include:1556 Parking Places,305 Retail units,Play ground,Multi purpose room,14 Hvac rooms,2 cinemas,8 Resturant,Guard room,Service room.

مجتمع تجاری و اداری سبز نیاوران_ماتیا پلازا

Location:Tehran,Iran

Site Area:8898 sq.m

Designed Area:80490 sq.m

Floor:17Include:1069 Parking Places,131 Official units,82 Commercial units,7 Restourants,1 Ballroom.

مجتمع تجاری -فرهنگی و خدماتی نگین شمال قائم شهر

Location:Ghaemshahr,IranSite Area:11000

sq.mDesigned Area:96122.26 sq.m

Floors:10

Include:616 Parking Places,1354 Retail units,Play ground,Multi purpose room,Hvac room,2 cinemas,2 Resturant,Management rooms,3 banks.

مجتمع تجاری پل رومی

مجتمع تجاری سمن قشم_ماتیا سنتر

Location:Qeshm,Iran

Designed Area:35752.08 sq.m

Include:394 Parking Places,394 Retail units,Prayer room,Security and information,Resturant.

مجتمع تجاری و اداری تجریش

Location:Tehran,Iran

پروژه هدف